Nalta

2011-01-26 spelade jag in Kent-Arne Linder, som berättar hur han 2006 byggde en sk. spel-eka tillsammans med min vän Eskil Tåg (beskrivning på min hemsida). Det var i korthet en liten båt med en handdriven vinsch som användes för att flytta timmer på små vattendrag i Norrlands inland.

I samband med detta berättade han om de dieseldrivna båtar (kallade flatlusen (!)) som efterträdde spel-ekorna, som var ”nalta” bättre. Jag kan inte undanhålla er hans förklaring till vad rymdmåttet nalta står för:

Om nalta (som mp3).

 

Ulf Torstensson