Ur brev till sjukvårdsdirektör Elisabeth Holmgren 95-10-15:

...

”En divisionschef i ett stort företag höjde taket för ingenjörernas inköp utan godkännande från 25 till 200 dollar. Revisorerna jämrade sig. Efter införandet av den nya gränsen störtdök förbrukningen med 60 %. Huvudsyftet ... var att sluta behandla ingenjörerna som barn ... När vi satt gränsen vid 200 dollar tänker folk istället: ’Det är mycket pengar jag ansvarar för.’ De betraktar pengarna som sina egna.”

 

Grundboken Tillsammans skapar vi kvalitet, s. 48.

...

2.  I utbildningen talas också mycket om förtroende. Ansvar och befogenheter ska delas ut till medarbetarna för att höja medveten­heten och kvaliteten i vården. Menar du att detta rimmar med det senaste på­budet att alla utgifter högre än 5000 kr ska attesteras av dig personligen?  Vi har full förståelse för det ekonomiska läget och dess allvar. Personalen ”på golvet” är dock mycket luttrade av fina ord om medbestämmande och ansvar. Vi är övertygade om att vi kommer att få stora svårigheter att föra ut budskapet om kvalitet om vi inte kan övertyga dem om att det inte är ännu en vacker skapelse utan innehåll. Om du inte följer budskapen i kvalitetsbibeln – vem kommer då att göra det?

 

Med vänlig hälsning

 

Ulf Torstensson              Christina Jägare                        Berith Nyström

familjeläkare                   avdelningsförest.                      distriktssköterska

 

nyutbildade kvalitetshandledare

 

Tillbaka till Min medicinska bana