Utvecklingsplan 1997-02-28

Listade patienter:

1 979

 

 

 

poäng:

1 881

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter utöver husläkarförordnandet för närvarande

Kommentar

 

 

 

 

 

Med delegation

 

 

 

Nivå

vc

Dataansvarig med totalansvar inkl. kostnadsansvar

Stor tidsåtgång, många plan

 

AC/Skeå

Handledare av med kand och AT/ST-läkare

Tidsåtgång varierar

 

vc

Attestera fakturor i chefens frånvaro

Obetydlig börda

 

 

 

 

 

Utan delegation

 

 

 

 Enligt verksamhetsplan:

Uppföljning av kontinuitet, alkohol, tobak, inkontinens

En gång/år

 

 

Kvalitetsprojekt Profilen

Tar mycket kraft just nu

 

 

Internutbildning av sekr i rapportgeneratorn

Ingår i datagruppsarbetet

 

 

Fortlöpande datautbildning av personal

Ingår i datagruppsarbetet

 

Övrigt:

 

 

 

Nivå

Skeå

Systemförvaltare SwedeStar journal

Stor tidsåtgång

 

vc

 

Ansvar särskilt för:

Utveckling (omvårdnadsdok ...)

 

 

 

 

Labsvar (normalvärden...)

 

 

 

 

Kvalitetssäkring

 

 

 

 

Fel (försöker föra över på sekr.)

 

 

 

 

Läkemedel, standardrecept

 

vc

”Frågesvarare” om Windowsprogram ssk Word, Excel

Bättre när sekr gått utbildning

 

vc

Anläggningsskötare Telelarm

Liten tidsåtgång

 

vc

Ledningsgrupp

1 tim / vecka + lite till

 

vc

Handleder regelbundet även sköterske och usk-elever

Roligt, måttlig tid

 

vc

Räknar sediment/vita när ingen annan kan

Någon gång/månad

 

vc

Eget forskningsprojekt, Profilen

Tagi mycket kraft, snart avslutat

 

vc

Går nästan alla egna jourer själv

Drygt en/månad

 

vc

Sköter egen tidbokning/väntelista

Ca 1 tim/vecka

 

Skeå

FQ-handledare

Mer lyft än börda (?)

 

AC

IQ-96 datagrupp utveckling sökord, uppföljn.

Varierande tidsåtgång

 

vc

”Idékläckare”

För mycket ibland

 

vc

Utvecklingsansvarig smärta, neurologi och ögon

Bestämt i Piteå mars-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov / utvecklingsplan

 

Kommentar

 

 

Begränsning av antalet uppgifter!

Risk för utbrändhet

 

 

Auskultation med. klin

Aktuell hjärtsjukvård, hela den nya organisationen på lasarettet

 

 

Auskultation ögonklin

Oftalmoscopi med mikroskop och lins.

 

 

Hänga med i datautvecklingen

Kurser kommer efterhand

 

 

Utbildning FQ-handledare

Om start hösten -96

 

 

Utbildning smärtbehandling, eventuellt TNS

Ingår i grupp som ska utbilda

 

 

Utbildning/psykologiskt stöd att orka tunga patienter

Via FQ-grupp? Balintgrupp?

 

 

Utbildning laboratoriemedicin (Tryding)

Mycket labhantering i SWS

 

 

Uppfräschning akutmedicin

Börja känna mig ”rostig”

 

Tillbaka till Min medicinska bana