Flygfoto över bonnstan, de röda/ grå trähusen som ses bakom landskyrkan nedströms Skellefte älv. Ännu längre ner, på udden, anas det stora gulvita Nordanå med museum mm.

 

Vår kammare ligger vid ringen i den bortre vänstra delen av bonnstan sett härifrån (bilden är tagen från väster). Bonnstan innehåller 116 kulturmärkta hus med sammanlagt 392 enskilda kammare.

 

Förr i tiden var det kyrkoplikt men samtidigt långa avstånd. Därför byggdes kyrkstäder runt de stora kyrkorna i norr för att församlingsborna skulle ha några övernattningsplatser i samband med kyrkobesöken. Liknande finns bl.a. i Lövånger, Vilhelmina och Luleå Gammelstad.

  

En gammal arkivbild, också från västra infarten, tagen när trafiken fortfarande gick genom bonnstan 1963. Nu är det gågata som gäller.

 

Denna karta är ritad med norr uppåt. Vår kammare är utmärkt med röd färg och ring runt om.

Torget i mitten är markerat ”samf.”

 

 

Bonnstadshelg – ”torget” 2003-08-23

 

I tidskriften Västerbotten nr 3-06 hittade jag denna fina flygbild av Bonnstan sett från andra sidan jämfört med den gamla högst upp på sidan. Den är tagen av Lars Bygdemark, fotograf bördig från Bureå, och återgiven med hans tillstånd. Han har ägnat sig mycket åt flygfotografering och gett ut flera böcker, den senaste (2006) heter Sverige från ovan, se www.flygbild.se.

 

  

tillbaka till kammaren

sedan 2007 är jag även redaktör för Bonnstans officiella hemsida

till startsidan

till huset