Två ”storheter” i svensk folkmusik visar sin klass på en ny skiva, men även en platta med betydligt mindre status kan vara ett storverk.

 

Ole Hjort är en nestor inom svensk folkmusik. Uppväxt i Uppsala på 30-talet kom han tidigt i kontakt med den utflyttade dalaspelmannen Hjort Anders såväl som den legendariske Viksta Lasse. Efter traditionell utbildning till violinist och arbete i Hovkapellet, fortsatte han som lärare på Kungliga Musikhögskolan där han blev den som startade den första kursen för fiolspelmän.

 

Sven Ahlbäck är likaså upplänning men född 1960. Även han kom i unga år att fascineras av folkmusiken, särskilt av Anton Jernberg, som också blev Svens första läromästare. Senare började han på Musikhögskolan, där han blev den förste spelmannen som antogs till skolans fyraåriga individuella musikerutbildning. Han har nu efter en tid som frilansare övertagit pensionären Hjorts ansvar för folkmusikutbildningen på skolan.

 

Det är alltså två ”storheter” som nu givit ut sin första gemensamma skiva som duo. På 29 spår efter sina läromästare visar man prov på ett utmärkt samspel. De växlar stämmor, i regel är det ”låtägaren” på första och den andre på andra-stämman, och lyhördheten och fantasin är stor. Den äldre folkmusiken har en tonalitet som inte är helt rätlinjig (”Det är inte piano du spelar” brukade Anton Jernberg förmana Sven Ahlbäck när han prickade fel på kvartstonerna), så det är viktigt att stämmorna är följsamma. Och följer och kompletterar varandra är just vad dessa storspelmän gör.

 

Arabiskan (Giga GCD 44)  Ole Hjort och Sven Ahlbäck: fiol.

 

I Värmland verkar två spelmän med mindre meritlista men lika höga ambitioner. Jag hörde Lennart Gybrant och Per Saxholm första gången för många år sedan på LPn Hunnkônster med låtar från Karlskoga bergslag. Till vardags arbetar de som konstnär respektive präst, Per Saxholm har bl.a. arbetat i Brattfors församling. Nu har de förenats igen på egenproducerade Låtar från Brattfors, en bränd cd som liksom ovanstående skiva innehåller 29 låtar, utgiven med stöd av bl.a. Brattfors hembygdsförening. Båda spelar fiol men oftare hörs Saxholm på durspel med Gybrant i finurligt komp på gitarr, munspel eller mandola. Både traditionellt och respektlöst i positiv bemärkelse, som när han plötsligt tar fram bottleneck till en hambopolkett från Nyed. Tekniskt är det bra om än inte lika perfekt som högskolelärarna, men spelglädjen är lika stor och slutresultatet väl så roligt. Även ”små” spelmän kan göra storverk.


Låtar från Brattfors (Heartwork Music HCD 07). Lennart Gybrant: fiol, gitarrer, munspel, mandola. Per Saxholm: fiol, durspel. Utgiven på eget bolag, tel Lennart Gybrant 0590-430 83.

 

Ulf Torstensson (Norra Västerbotten –00)