Danska Ballast är enligt skivomslaget bäst live, och så är också deras skiva gjord med entusiastisk och dansande publik.

 

Fart, sväng och improvisation karaktäriserar denna gammeldansgrupp. Med orgelliknande dragspelsbas och företrädesvis fyrtaktsmelodier har den en musikaliskt snarast nordsvensk framtoning med hög dansfaktor. Trots försök att spela en låt rakt igenom som den är nedtecknad har de aldrig lyckats. Idéerna sprudlar för fort. De två valserna på skivan framförs i klart springvalstempo.

 

Ungefär hälften av de tolv låtarna är traditionell folkmusik, resten är egenkomponerade i samma anda. Låten om igelkottaskinnet visar sig finnas även i dansk version. Jag kan tänka mig att vissa får obehagliga associationer till hurtiga julskivor av typ ”dansa kring granen”. Men undertecknad, som ibland får nog av allvarliga skivor med introverta polskor, njuter och dansar med i engelska, polka och hopsa.

 

Ballast – Økologisk musik (Ballast CD01.00, distr. GO’ Danish Folk Music). Ulla Berg, fiol, Klaus Pindstrup, fiol, kornett, sång; Jens Jeep, dragspel, kör; Polle Olsen, trummor; kör.

 

Ulf Torstensson (Norra Västerbotten 2001)