Vägar till världsmusiken

 

 

En bok om internationella möten inom traditionell musik som också kan ses som en cd med ovanligt fylligt texthäfte

 

Sommaren 1998 gästades bl.a. Burträsk av den internationella folkmusikensemblen Stockholm Folk Big Band. Musikanterna Ale Möller och Jonas Knutsson hade sett att många mycket kompetenta spelmän, som kommit som flyktingar eller invandrare från olika länder, hade hamnat utanför den musikaliska gemenskapen i Sverige. De kanske satt i tunnelbanan eller i en ensam lägenhet i förorten och spelade. Målet med gruppen var att låta dessa musiker med olika bakgrund mötas i ett nytt musikaliskt sammanhang.

 

Resultatet var så lyckat att det gav mersmak. Men ändå tyckte man att man bara skrapat på ytan i fråga om vad varje musiker hade att ge och dela med sig av. Så föddes tanken att skapa en sorts musikaliska ”laboratorier”, där man kunde gräva djupare och testa olika kombinationer av musiker och traditioner. Resultatet (och vägen dit) har nu dokumenterats i en bok med medföljande cd av Kalle Tiderman, musikjournalist och programledare på P2:s världsmusikprogram Klingan.

 

I boken finns en genomgång av bakgrunden till projektet, en internationell jämförelse och ett försök att definiera begreppet världsmusik. Kryddat av citat av deltagarna, i första hand eldsjälen Ale Möller, får vi en både praktisk och teoretisk förklaring till labben – både svårigheter och möjligheter finns givetvis vid detta försök till kulturblandning. Musikerna och deras instrument får egna kapitel. Nivån är både enkel och kvalificerad – en tanke är att boken ska kunna användas praktiskt t.ex. av musiklärare med intresse för impulser utanför västerländsk konstmusik. Det finns t.o.m. ett särskilt avsnitt med tips om detta.

 

Sist presenteras den inspelade musiken spår för spår, med en mycket intressant genomgång av innehållet, tankarna och ibland problemen som uppstår. Labben har rubriker som Turkiskt spelmansmöte, Bengali blues och Slagverkslabbet. Att fästa resultatet på cd var egentligen en bisak, och på ett sätt en motsättning till målet att spela kravlöst och fritt. Skivan säljs inte heller separat utan ses som en illustration till boken. Men musiken är så intressant att man skulle kunna kalla det hela en cd med ovanligt utvecklat texthäfte!

 

Vägar till världsmusiken – Kalle Tiderman (Bilda förlag). Kalle har också skrivit barnboken Krokodilfiolen som bygger på erfarenheter från Stockholm Folk Big Band.

 

Ulf Torstensson (Norra Västerbotten 2002)

 

Tillbaka till recensionssidan