Eftersom vissa dårar tagit som sin uppgift att scanna internet efter epostadresser för att sedan skicka reklam till dessa – utan att ta hänsyn till den avsky detta väcker och den fula stämpel det ger deras varumärke – har jag fått ta bort mina länkar till våra epostadresser. Istället visar jag dem nedan som bild –du får alltså skriva in dem själv i ditt epostprogram. En text i en bild hittar de jävlarna inte lika lätt.

 

Som synes är adresserna enkla:

 

förnamn  @  medimus (min firma). ac (län). se (land)

 

(hoppas någon försöker skicka reklam till ovanstående rad!)

 

(Lova föredrar gmail)

 

(Backa till föregående sida med ”pil bakåt” i din webbläsare.)

Till startsidan