Skellefteå kyrkstad, kallad bonnstan, har anor från 1600-talet, men de flesta nuvarande husen är uppförda efter en brand 1835. Här är en vinterbild med landskyrkan i bakgrunden. Det finns ett par ”servicehus” med vatten och toaletter, men själva kamrarna är i princip helt omoderna.

 

 

 

Carins familj hade en kammare tillsammans med sina grannar och släktingar fram till 1959 då hennes pappa gav bort sin del. Men sedan sommaren 2000 har vi åter en del i denna fantastiska samling hus då vi fick köpa kammare nr 285. Den ingår som en fjärdedel i ett av husen. Vårt är i ett plan medan en hel del andra är tvåplans. I charmen ingår att varje ägare genom åren hanterat sin kammare efter eget huvud, med stor variation i dörrar, fönsterluckor och trappor. De flesta är helt omålade, men vår är målad med Falu rödfärg. OBS gränsen mot grannens omålade del längst t.h. i bilden.

 

 

 

  

Vår kammare är ca 15 m2 och har alltså varken el, vatten eller avlopp. Värmen får man skaffa sig via öppen eldstad, ljus via stearinljus eller fotogenlampa. Så det är huvudsakligen sommartid som kamrarna nyttjas. Särskilt till midsommar är det mycket folk där.

 

Vid vårstädningen 2006

 

Det är enligt stadgarna inte tillåtet att anlägga rabatter eller gräsmatta utanför kammarna, utan all gemensam mark sköts genom en stiftelse som ansvarar för den yttre miljön. Dvs. det är fritt fram att bara njuta och vara ledig när man är där.

 

Ett villkor för att få äga en kammare är att man är skriven i Skellefteå kommun. Tidigare skulle man också bo på ett visst avstånd från kyrkan för att bli godkänd (stadsbor fick alltså inte ha en kammare), men den regeln har tagits bort. Vi uppfyller dock båda kraven.

 

 

fler bilder från bonnstan

sedan 2007 är jag även redaktör för Bonnstans officiella hemsida

till startsidan

till huset