Detta är en kopia av originalritningen no 3115 signerad Folke Zettervall på Kongl. Järnvägs-styrelsens Arkitektkontor, Stockholm. Samma grundritning användes till ett flertal järnvägsbyggen: Inlandsbanan Östersund – Ulriksfors (Lit, Häggenås, Munkflohögen, m.fl.), Morjärv – Lappträsk (Räktjärv, Lappträsk m.fl.). På tvärbanan Bastuträsk – Kallholmen byggdes fem stycken (Finnfors, Krångfors, Klutmark station, Medle, Bergsholmen), varav endast Krångfors och Klutmark finns kvar.

Ibland byggde man spegelvänt; vårt hus har huvudingången till vänster vilket är tvärtom mot ritningen (den dörr till manskapsrummet som syns till höger satt på vänster sida hos oss men är utbytt mot ett fönster). Alla husen hade inte övervåningen inredd. De flesta hade källare men några, däribland vårt, stod med grundvattnet så högt att man istället byggde separata jordkällare.

På 60-talet renoverade man övervåningen och bytte ut fönster på tre fasader mot moderna kopplade bågar (det syns på fönstret mot banan på fotot). Man kastade också ut alla kakelugnar utom en (det fanns kamin eller kakelugn i varje rum). De fönster man ”snålade” och inte bytte är klart i bäst skick i dag.

 

Tillbaka till huset