(Utdrag ur boken Teknisk-Ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Bastuträsk – Skellefteå - Kallholmen,

Meddelanden från Kungl. Järnvägsstyrelsen n:r 11, Centraltryckeriet Sthlm 1916)

 

Tillbaka till huset