Landstinget och ekonomin (insändare Norra Västerbotten 05-09-31)


I NV 20/9 skriver Waldemar Mellquist apropå Landstingets dåliga ekonomi: ”Det räcker inte att 'produktionen' inom hälso- och sjukvården ökat med 3,7 procent, att tillgängligheten ökat och att många köer minskat. De ekonomiska svårigheterna håller i sig”.

 

Problemet är ju just att sambandet mellan ”jobba mer” och ”tjäna mer” inte gäller i landstingsvärlden, så den ekonomiska analogin med näringslivet fungerar inte. Det är ju tvärtom så att ju duktigare vi är på att sätta in ledproteser, kapa väntelistor, hindra utvecklingen av stroke och infarkter, desto mer går vi back, eftersom dessa åtgärder kostar pengar men inte ger (oss) några ökade intäkter. Det är ju ”samhället” som tjänar på att folk kommer tillbaka till arbete och/eller behöver mindre vård, men landstinget får ingen del av den kakan (utom kanske lite ökade skatteintäkter).

 

Så meningen borde vara formulerad ”Eftersom 'produktionen' inom hälso- och sjukvården ökat med 3,7 procent, tillgängligheten ökat och många köer minskat kvarstår de ekonomiska svårigheterna ”.

 

Ulf Torstensson

landstingsanställd

Tillbaka till innehåll medicinska artiklar