Medicinska artiklar:

 

 

Rubrik

Innehåll

Skrivet

Rädda Orkidén

Vintern 2009 skulle landstinget spara (som vanligt), och enda chansen för AHS Viool att klara sparkravet var att lägga ner våra fyra slutenvårdsplatser, vilket inte skulle innebära någon verklig besparing, bara sämre vård.

2009

Om fördelen med att inte vara påläst

En argumentation för att – vid första kontakten – låta patienten beskriva sin situation, och undvika att komma till mötet med förutfattade meningar och ”journalen som sköld”.

2006

Landstinget och ekonomin

Om den bristande kopplingen mellan ”jobba mer” och ”tjäna mer” inom Landstinget

2005

Om remisstvångets vara eller inte vara.

En liten debatt i valtider på Norra Västerbottens insändarsida där jag reagerade på några folkpartisters krav att ta bort remiss-tvånget.

2002

Memento Mori – döden kan inte informeras bort.

Svar på artikel i Läkartidningen om varför det är så svårt att få tag på donatorer för transplantation.

2000

Vad orsakade orienterardöden?

För några år sedan var det stora rubriker i tidningarna om orienterare som dött oförklarligt i hjärtstillestånd. En teori var att orsaken skulle vara infektion med TWAR-bakterien. Denna teori har sedan förkastats, men oron för TWAR lever kvar i mångas medvetande.

1997

Infektioner och antibiotika (serie i tre delar)

1.           Tillbaka till tiden före penicillin?

2.           Bakterier eller virus?

3.           Vi måstet spara på krutet!

1996

Hur farligt är Aftonbladet?
(debattartikel, refuserad av AB, införd i Norra Västerbotten)

Aftonbladet har en längre tid utmärkt sig med braskande rubriker om hur farligt det är med mediciner. September -96 kom en artikel om ”lyckopillret” Cipramil. Själva artikeln var i sak korrekt och redovisade kända fakta. Men rubrikerna talar ett annat språk.

1996

Fibromyalgi – vad och varför

Genomgång av vad vi visste om fibromyalgi 1996, i huvudsak hämtat från en artikel skriven av en av Sveriges ledande forskare på området, docent K G Henriksson.

1996

Datajournal som verktyg vid kvalitetssäkring

Med en väl fungerande datajournal kan man få ut upp­gifter om vad vi gör. Dessa kan tjäna som underlag för en diskussion om varför vi gör det som kan leda till optimering av när vi gör det.

1996

Hur stor är egentligen risken att bli sjuk?

Ofta lanseras nya medicinska behandlingsmetoder och alltid visas statistik över hur mycket bättre det kan bli med den nya behandlingen. Statistik kan emellertid lätt användas att framhäva just det man vill.

1994

 

(tyvärr är bildmaterialet till dessa artiklar tunt!)

 

Till startsidan

 

 

 

 

Till startsidan