Stäng inte Orkidén på Skellefteå lasarett!

 

AHS Viool har sedan 1996 arbetat med avancerad hemsjukvård dygnet runt. Vi är specialister på palliativ (lindrande) vård med hög kompetens, och tar bara emot patienter med stora vårdbehov – ett alternativ till sjukhusvård. Men en grundbult för detta är Orkidén, vår avdelning med fyra enkelrum på lasarettet, där vi kan lägga in patienter akut vid problem som inte kan lösas i hemmet, t.ex. svår smärta eller trötta anhöriga.

Nu har vår chef fått i uppdrag att enligt osthyvelns fega princip spara 3 % på vår totala budget, vilket med vår slimmade organisation är omöjligt, då vi redan har minimibemanning för att bedriva dygnet runt-verksamhet. Hon har istället – som det minst onda – föreslagit nedläggning av en hel tårtbit, Orkidén, vilket vi inser är det enda möjliga med det sparkrav hon fått, och landstingsledningen planerar att göra så.

Det är bara det att besparingen är skenbar. Landstingets kostnad per dygn för hemsjukvård i vår regi är nämligen ca 1000 kr/dygn, vilket är en fjärdedel av vårdkostnaden på sjukhus. För dessa pengar gör vi även jour-uppdrag i hemmen åt primärvården och sjukhusavdelningarna (för att undvika inläggningar), och bemannar Orkidén dagtid.

Vi menar att den planerade stängningen är huvudlös eftersom den i praktiken kommer att innebära ökade kostnader. När våra patienter behöver sjukhusvård kommer de ju ändå att hamna på det redan trånga lasarettet! 2003-2008 anslöts 26 patienter med hjärtsvikt till vår verksamhet. Av dessa avled 19 i sitt hem och 7 på sjukhuset. De hade året före vård via Viool sammanlagt 894 vårddygn på sjukhus, men efter anslutningen endast 16 vårdtillfällen på lasarettet med totalt 121 vårddygn.

I fjol lade landstinget ner stora resurser på att prioritera bland verksamheterna istället för att osthyvla blint. Vad hände sedan? Har en konsekvensanalys gjorts av vad en nedläggning av Orkidén kommer att kosta i form av ökade utgifter på andra håll?

Då vi är väl bekanta med patienternas hemmiljö, inte minst den styrka som ofta finns hos anhöriga – som sällan syns inne på sjukhuset – lyckas vi bättre att skriva ut våra patienter från Orkidén till en trygg vård med kvalitet i hemmet. En stängning skulle ta bort en hörnsten i den palliativa vården, bryta vårdkedjan och allvarligt försämra kvaliteten av den vård som prioriteringsutredningen bedömde som allra viktigast. Till ett högre pris.

 

Anna Forssell, specialistsjuksköterska i kardiologi

Anne Hörnqvist, specialistsjuksköterska i onkologi

Annie Logart, distriktssköterska

Ulf Torstensson, överläkare, diplomerad i palliativ medicin

samtliga anställda vid AHS Viool

 

Publicerad (något redigerad) i Norra Västerbotten 2009-11-17

 

Tillbaka till Medicinska artiklar

Till Startsidan