Bror Jarls och svägerska Lenas hyllningsepos till femtioåringarna

 

ULF fyller femtio!
En fullfjädrad, kraftfullfemtioåring
ändå behagf
ull, färgat krull, fäst i svans
Klangf
ull, framåt taktfullför i dans
Charmf
ull - förmår sätta systrarna i trans
ungefär som tetrafosfortris
ulfid någon stans
(tänder mot vad som helst).
Du är som kroms
ulfat - som man garvar med
lekf
ullfantom, ej ondskefull, feg.
Ansvarsf
ull, förleds ej bara larva med
Begynnande h
ullfinns (Ullfett) på Krångfors´ strateg
Retf
ull, farlig? Fantasifullfilmfantast
Nu kanske längtansf
ullfestfixare
Fröjdef
ullfemtioåring. Akta dig -
Bakf
ullförskräckligt men åren är tullfria

 

KARIN Redan femtio! Har du bevis?
Jag tror att det behövs ett lä
karintyg
- Kanske kan man mäta med något tandlä
karinstrument? Du är söt som sackarin, fast mera äkta
Klart att du blev Ulfs äls
karinna och husets härskarinna!
Höga klac
karinhämtar inte ditt gillande
och pun
karinnans stil lockarinte dig
DU in
kar(i)nerar (förkroppsligandet av en abstrakt idé) snarare den nordliga kvinnan
som en
kar(i)neol (blodröd prydnadssten) på vår himmel
Men tan
karinleds kanske nu till alla besökar(i)na - här är ju som en kar(i)neval!
Vi sitter på bän
karinorr, beundrar gästernas kar(i)nevalens (stor rikedom på klara,
lysande färger) och vill utbringa makar(i)nas 100-års skål!

 

Till nästa dikt av Anita Midbjer och Karin Rådin

Åter till födelsedagssidan

 

©2001 Jarl och Lena Sobel